อนุทิน 20086 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อย่าเติมแก๊สโซฮอลในมอเตอร์ไซต์ แม้ว่าเขาจะเขียนว่าเติมได้ก็ตาม ตอนซื้อมาไม่รู้อะไรเติมไปจนเครื่องกระตุกไปกระตุกมา ตอนนี้มาเติม 91 ธรรมดาขับได้ฉิวเลย

ใช้มอเตอร์ไซต์มาเดือนครึ่ง พึ่งเติมน้ำมันไปหนเดียว 60 บาท ประหยัดเกินห้ามใจ

อยากได้มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้ากึ่งจักรยาน ขาลงเขาปั่นลง ขาขึ้นเขาใช้ไฟฟ้า

เขียน 05 Sep 2008 @ 23:23 () แก้ไข 05 Sep 2008 @ 23:25, ()


ความเห็น (0)