อนุทิน 19927 - มะปรางเปรี้ยว

คุยงานกับแนทเรื่องที่จะสัมภาษณ์รับคนเพิ่มและเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องที่ต้องพิจารณาไปแล้ว

เขียน 04 Sep 2008 @ 11:03 ()


ความเห็น (0)