อนุทิน 19894 - ธนพันธ์ ชูบุญ

Subject: ข้อสงสัยค่ะ

ข้อแรก ตอนแรกหนูจะพยายามเข้าไปโพสต์ใน blog แต่ด้วยความที่ low technology มากเลยไม่รู้ว่าต้องโพสต์ตรงไหนให้อาจารย์แนะนำมาด้วยนะคะ
ข้อสอง หนูอ่านข้อบังคับแพทยสภาอย่างละเอียดรวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารทางกฎหมาย หนูติดใจตรงที่บอกว่า
 

"() เป็นกรณีที่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์ หรือ

() เป็นกรณีที่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับ

การรับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทำการยุติการตั้งครรภ์ อย่างน้อยหนึ่งคน

ในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากพบว่าทารกในครรภ์มีหรือมีความเสี่ยงสูง

ที่จะมีความพิการอย่างรุนแรง หรือเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรมอย่างรุนแรง เมื่อหญิงนั้น

ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ (genetic counseling) และมีการลงนามรับรอง

ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทำการยุติการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งคน

ให้ถือว่าหญิงมีครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพจิตตาม ()

ทั้งนี้ ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าหญิงนั้นมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิตและ

ต้องมีการบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน"
ถ้าแบบนี้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นไม่ได้มีความเครียดอย่างรุนแรงเพียงแต่ต้องการที่จะกำจัดทารกในครรภ์ที่พิการทิ้งก็ไม่สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือคะ
รบกวนอีกครั้งนะคะ

 

ตอบ

ถ้าแบบนี้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นไม่ได้มีความเครียดอย่างรุนแรงเพียงแต่ต้องการที่จะกำจัดทารกในครรภ์ที่พิการทิ้งก็ไม่สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือคะ

 อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินะครับ เพราะว่า การที่แม่รู้ว่า ทารกลูกของตนนั้นพิการ แล้วไม่เกิดความเครียดเลย ก็แปลกอยู่นะครับ

ข้อบังคับข้อนี้ มีเพื่อพวกผมโดยเฉพาะ

ในอดีต พวกหมอสูติก็ทำแท้งมากมาย ในกรณีที่เราวินิจฉัยได้ว่า ทารกในครรภ์มีความผิดปกติ เช่น Down syndrome เรารู้ได้จากการเจาะน้ำคร่ำตรวจ แล้วหมอสูติก็ทำแท้งให้ ซึ่งในอดีตก็ผิดกฎหมายเต็มๆ เพราะทารกเป็น Down ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ (กาย) มารดา เห็นไหม คนแปลกฎหมายไทย ไม่รู้จักคำว่าสุขภาพเลยแม้แต่นิดเดียว

ข้อบังคับนี้ก็จะทำให้หมอสูติทำแท้งได้โดยถูกต้อง คิดดูสิครับ อุตส่าห์เจาะน้ำคร่ำตรวจ แต่กฎหมายไม่ให้ทำแท้ง ทุเรศไหม

เขียน 03 Sep 2008 @ 23:02 ()


ความเห็น (0)