อนุทิน 19835 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

คุยกับกล้าไว้ว่าพรุ่งนี้จะเริ่มทดลองร่วมโครงการ World Community Grid เพื่อใช้เวลาเครื่องที่ใช้งานที่ lab ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เขียน 02 Sep 2008 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)