อนุทิน 19818 - กวิน

กวิน

ทวิช, ทวิช- [ทะวิด, ทะวิชะ-] (แบบ) น. นก; พราหมณ์. (ป., ส. ทฺวิช ว่า ผู้เกิด  ๒ หน). 
 
ทิช-, ทิชะ [ทิชะ-] (แบบ) น. ผู้เกิด ๒ ครั้ง คือ นก และพราหมณ์. (ป., ส. ทฺวิช). (1)

เขียน 02 Sep 2008 @ 20:40 () แก้ไข 02 Sep 2008 @ 20:43, ()


ความเห็น (0)