อนุทิน 19789 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ประสบการณ์ชีวิตสอนคนให้เข้มแข็ง พายุมีไว้เพื่อฝึกฝนชาวเรือ

เขียน 02 Sep 2008 @ 11:57 () แก้ไข 02 Sep 2008 @ 14:39, ()


ความเห็น (0)