อนุทิน 19783 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้ก่อนทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องจัด Priority ของงานใหม่อีกรอบ

เขียน 02 Sep 2008 @ 09:10 ()


ความเห็น (0)