อนุทิน 19450 - Dr.Anongpanuch

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เวลา 09.00 น.  เข้าร่วมต้อนรับคุณหญิงวิจิตวงศ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้แก่นิสิต มมส 15 ทุน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ทุน  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 เป็นทุนที่ส่งเสริมและพัฒนาศักกยภาพของเยาวชน  มอบทุนให้เพราะเขาควรที่จะได้รับและทุนนั้นมีคุณค่าในตัวของมันเอง

เขียน 29 Aug 2008 @ 19:22 ()


ความเห็น (0)