อนุทิน 19264 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทฤษฎีของ Mc Gregor และ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า203025  -> สมาคมนักกลอนฯ

ใบฝ้าย : ได้ข้อคิดหลายอย่าง  ที่บางอย่างเราก็ไม่ค่อยรู้...ไม่เข้าใจ  การดำเนินชีวิตของคนเราต้องพานพบทั้งแง่บวกและลบ  ให้มีสติและรู้เท่าทันจิตของตน  พิจารณาทั้งบวกและลบแล้วเราก็จะไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ใช่ไม๊คะ ขอบคุณที่เขียนบทความที่มีประโยชน์และให้ข้อคิดต่อการใช้ชีวิตด้วยค่ะ

สาธุชน : เรื่องจริงหลายเรื่องเป็นสัจธรรมโดยแท้ แต่คนทั่วไปไม่นำพา ต้องมีการให้ข้อคิดสกิดเตือน บอกกล่าว ชี้แนะ ชี้นำ จึงจะมีสติระลึกได้และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีงาม อีกหลายความคิดที่เราคิดเองได้ แต่คุณลักษณะของคนไทยอย่างหนึ่งก็คือ "ตามเขาแล้วเก่ง คิดเองแล้วโง่"

เขียน 27 Aug 2008 @ 20:12 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 20:13, ()


ความเห็น (0)