อนุทิน #19030

ไปภาวนามาที่เชียงใหม่  เกิดความปีติมากที่ได้ไป  และเกิดความสงบระดับที่มองอะไรภายในชัดเจนขึ้นมาก

สิ่งที่ได้คือถ้ามีโอกาศจะลากิจไปอีก  ดีแน่นอน

แต่จะดีมากหากเราทำได้แม้ปฏิบัติงานจริง

เขียน:

ความเห็น (0)