อนุทิน 18957 - ประธานสภานิสิต

อันเนื่องมาจากความเป็นชาติ และความเป็นไทย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย

เขียน 24 Aug 2008 @ 18:13 ()


ความเห็น (0)