อนุทิน #18957

อันเนื่องมาจากความเป็นชาติ และความเป็นไทย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย

เขียน:

ความเห็น (0)