ประธานสภานิสิต

ธุรการ
ร.ร.วัดนวลนรดิศ
Usernamephon_pach
สมาชิกเลขที่14196
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

1.เป็นเด็กที่ทำกิจกรรมมาตั้งแต่ ประถม มัธยม ปัจจุบัน(อุดมศึกษา)

2.ประสบการณ์สอนคน การผจญสอนให้ได้งาน

3.รักพี่ รักเพื่อน รักซุ้ม รักสถาบัน(คติของ รปศ.)

 

รปศ.บ้านสมเด็จต้อง

บริหารงานรัฐ ยึดหลักกฎหมาย วิเคราะห์นโยบาย มุ่งหมายการเมือง