อนุทิน 18447 - กวิน

กวิน

สวัสดีครับคุณพี่อาจารย์ ผศ.วศิน เหลี่ยมปรีชา  @18439 น้ำขึ้นอย่าเพ่งรีบตัก แต่ควรจะรีบอพยพนะครับ โดยเฉพาะถ้าน้ำขึ้นจากปรากฏการณ์ Storm  Surge :)

เขียน 20 Aug 2008 @ 08:37 () แก้ไข 20 Aug 2008 @ 08:39, ()


ความเห็น (0)