อนุทิน 18376 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ตั้งแต่กลับมาจากสอนก็ถูกรมบุหรี่จากนักศึกษาโครงการพิเศษจนแทบเป็นลม เคยแจ้งหัวหน้าโครงการเขาแล้วก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้น จ่ายค่าเล่าเรียนมากกว่ามีจึงมีสิทธิ์ในการสูบบุหรี่ในคณะฯ หน้าห้องเรียน?

เขียน 19 Aug 2008 @ 14:41 () แก้ไข 19 Aug 2008 @ 14:47, ()


ความเห็น (0)