อนุทิน #18286

  ติดต่อ

ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์  จากภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  ในการส่งนิสิตจิตวิทยา ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ถึง 3 ตุลาคม 2551  มาฝึกงาน  ณ งานแนะแนวฯ กองกิจการนิสิต จำนวน 49 คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)