อนุทิน 18286 - Dr.Anongpanuch

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์  จากภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  ในการส่งนิสิตจิตวิทยา ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ถึง 3 ตุลาคม 2551  มาฝึกงาน  ณ งานแนะแนวฯ กองกิจการนิสิต จำนวน 49 คน

เขียน 18 Aug 2008 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)