อนุทิน 17727 - บุณยกร

บุณยกร

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ โยมแม่มาเยี่ยมลูกพระ

ที่วัดและนอนพักค้างที่วัดด้วย..ลูกได้ช่วยให้โยมแม่

มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา แม้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้ชื่อ

ว่าลูกได้ทำการตอบแทบพระคุณของโยมแม่ที่ให้ทุกสิ่ง

ให้ทุกอย่างแก่ลูกตลอดมา..ขอบูชาพระคุณของแม่ด้วยการ

อุทิศเลือดเนื้อก้อนนี้ที่แม่ได้ฟูมฟักมาแด่พระพุทธศาสนา..

เขียน 12 Aug 2008 @ 08:18 () แก้ไข 23 May 2009 @ 21:51, ()


ความเห็น (0)