อนุทิน 17408 - มะปรางเปรี้ยว

คณะต่างๆ ในแต่ละวิทยาเขต น่าจะนำมาจัดเป็นกลุ่มใหม่ ตามหมวดหมู่ขององค์ความรู้กับเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต ท่าทางน่าจะดีกว่าการจัดกลุ่มตามวิทยาเขตต่างๆ เช่น

  • ด้านวิทยาศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • การแพทย์
  • วิศวกรรม
  • บริหารธุรกิจ
  • ภาษาศาสตร์ เป็นต้น
เขียน 07 Aug 2008 @ 16:52 () แก้ไข 07 Aug 2008 @ 16:53, ()


ความเห็น (0)