อนุทิน 172766


ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

การกดดันในโรงเรียน: การทำร้ายกันในหมู่นักเรียนในการศึกษาระดับประถมและมัธยม

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งที่จะอธิบายปรากฏการณ์ของการทำร้ายกัน (bullying)ในหมู่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน Minas Geris การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (empirical analysis) เก็บมาจากนักเรียน 5,300 และครู 243 คนระหว่างปี 2012-2013 ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์โดยการใช้ linear hierarchical model ความน่าจะเป็นของตัวบ่งชี้ในการทำร้ายกัน (bullying) จะถูกวิเคราะห์โดยโครงสร้าง 2 ด้าน ซึ่งวัดกับตัวนักเรียนและวัดโรงเรียน ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่า ในระดับปัจเจกบุคคล เกิดมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน และการปฏิบัติกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และในระดับโรงเรียนพบว่า คุณลักษณะเชิงบริบท เช่น ความรู้สึกพึงพอใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน และวิธีในการระงับความขัดแย้งมีผลเป็นอย่างมากความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท