อนุทิน 170457 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๕๙

มนุษย์ทุกคน…มีทั้งด้านมืด และด้านสว่างอยู่ในตัว ขึ้นอยู่กับใครจะมีพลังด้านไหนมากกว่ากัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)