อนุทิน 170436 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๔๗

เช้านี้…ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีในการเสียภาษี ปีนี้เสียเพิ่มอีก ๒,๕๖๖ บาท เพราะมีเรื่องค่าเช่าบ้านมาเพิ่ม…เบ็ดเสร็จปีนี้เสียภาษีทั้งสิ้นรวม ๔๖,๗๐๖ บาท มากพอดู หุหุ…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)