อนุทิน 170431 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๔๖

ช่วงสัปดาห์นี้…มหาวิทยาลัยทำการสรรหาคณบดี + ผู้อำนวยการสำนัก ฯ…ฤดูกาลแห่งการเลือกผู้บริหารในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยความเห็น (0)