อนุทิน 170412 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๔๓

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน…

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)