อนุทิน 170407 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๓๘

ความสุข อยู่ที่ไหน?…ในความเป็นจริง…”ความสุข” อยู่ที่ใจของเราเอง…ใจเราคิดมีความสุข เราก็สุข…ใจเราคิดว่ามีทุกข์ ก็มีทุกข์…บางคนยังไม่ทราบเลย OMG…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)