อนุทิน 170360 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๒๓

เช้านี้…ลูกชาย อาจารย์ภัคร สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ๓ บท นิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสอบเป็นคนแรกของรุ่นนี้ รุ่นที่ ๒…เกี่ยวกับเรื่อง ตำรายา โดยแปลจากภาษาโบราณที่มีอยู่ในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ของ มรภ.พิบูลสงคราม สุดท้าย มหาวิทยาลัยจะได้ตำรายาอีก ๘๗ ฉบับ…แม่บุษ มีความเข้าใจว่า ของแบบนี้ หากคนไม่มีสิ่งใดที่ติดตัวมา คงทำไม่ได้หรอก…เช้านี้ แม่บุษ เป็นกำลังใจให้นะลูก หนูสอบด้วยระบบ Zoom…แม่จะเข้าไปฟังด้วยค่ะ…ขอให้ลูกตั้งใจทำ และทำให้ดีที่สุด เพราะนายทำเพื่อประเทศชาติ อีกหน่อยหากสำเร็จ จะมีคนนำไปต่อยอดได้อีกมากมายลูก

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)