อนุทิน 170345 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๑๗

บารมีธรรม…ที่แต่ละคนมีไม่เท่า และไม่เหมือนกัน หมั่นฝึกให้มีพรหมวิหาร ๔ ต่อตัวเองเสมอ ๆ แล้วจะทราบเองว่า “บารมีธรรม นั้นคืออะไร?”…สุดท้าย สิ่งที่ได้ คือ จิตที่มีสุขอย่างแท้จริง หากไม่ฝึกปฏิบัติ ก็จะไม่พบกับทางธรรม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)