อนุทิน 170305 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เย็นพุธ. ไม่ได้ออกกำลังพร้อมเพื่อน ๆ อีกแล้ว

ทำงานเสร็จเพื่อน ๆ เต้นแอโรบิกเสร็จพอดีค่ะ. ออกวิ่งไปนอกหมู่บ้าน. กลับมายังไม่มืด สบาย ๆ ค่ะ. เดินสลับราวสามครั้งความเห็น (0)