อนุทิน 1703 - Conductor

Conductor

วันนี้ได้รับ จดหมายข่าวการเมืองเรื่องคนพิการ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย pikarn.com (ซึ่ง redirect ไปที่ healthyability.com) ตีพิมพ์ข่าวจากไทยโพสต์ออนไลน์ 26 ก.พ. 2551 เรื่อง สว. มณเฑียรเตรียมผลักดัน กม.วนิพก คุ้มศิลปินบอด

ที่น่าสนใจคือกฏหมายไทยไม่แยกวนิพกออกจากขอทาน วนิพกเป็นอาชีพ แต่ขอทานไม่ใช่อาชีพ (แม้จะมีคำว่าขอทานอาชีพ)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อาชีพ, อาชีว, อาชีวะ หมายถึงการเลี้ยงชีวิต, การทํามาหากิน; งานที่ทําเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพ.

เนื่องจากกฏหมายปัจจุบันยังไม่แยกแยะ ผมสนับสนุนอาจารย์มณเฑียร และ สว. (ที่อยู่ในสภาจริงๆ) ในเรื่องนี้ครับ

ในตอนท้ายของข่าว ยังมีข้อความว่า "ทั้งนี้ประเทศไทยมีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐจำนวน ๒๘๐ เว็บ แต่เท่าที่สำรวจพบว่าสามารถรองรับคนตาบอดเพียง ๓ เว็บเท่านั้น"

เขียน 24 Apr 2008 @ 14:52 () แก้ไข 24 Apr 2008 @ 16:08, ()


ความเห็น (0)