อนุทิน 170269 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๘๙

วิธีสังเกต…คนที่มีความสุข คือ มีลักษณะ…

๑. เขาจะไม่พยายามอยากรู้เรื่องของคนอื่น

๒. เขาจะไม่พูดทำร้าย และให้ร้าย ป้ายสีต่อคนอื่น

๓. เขาจะอยู่ในมุมความสุขเล็ก ๆ ของเขา ที่เขาสร้างขึ้นด้วยตัวของเขาเอง

๔. เขาจะไม่ตัดสินคนอื่น เพราะคนเรามีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกัน (คนเหมือนคน…แต่คนไม่เหมือนกัน)

๕. เขาจะยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น และมีจิตใจที่ชื่นชม อาจสังเกตจากสีหน้า แววตาได้อีกด้วย

๖.เขาจะให้กำลังใจมากกว่าการซ้ำเติม และมีข้อคิดเล็ก ๆ ในการดำรงชีวิต

๗. เมื่อใคร ๆ อยู่ด้วยแล้วจะมีความสุข เพราะเขาจะไม่นำเรื่องที่นำมาซึ่งการกระทบใจให้กับคนอื่น

เพราะคนดังกล่าวข้างต้นมีความเข้าใจ…ในชีวิตจริงของความเป็นมนุษย์ และใช้หลักธรรมะในการนำมาปรับ ประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)