อนุทิน 170263 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เย็นพุธเลิกงานช้าไม่ได้ออกกำลังกายพร้อมเพื่อน ๆ วิ่งรอบสระได้ 8.10 km. ค่อยสบายตัว

เช้ามีกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา. อยู่วิทยา มอบตัวแทนมาบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 107,517 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสระใครและบุคลากรทางการแพทย์. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะความเห็น (0)