อนุทิน 170229 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๗๐

การดับไฟในใจ ด้วยธรรมะ…ทุกข์เกิดที่ใจ ก็ควรดับได้ที่ใจของเราเอง ฝึกให้เป็นในทุก ๆ วัน สุดท้ายจะพบกับใจที่เยือกเย็น และสงบ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)