อนุทิน 170227 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๖๘

คำว่า “ครอบครัว”…ฉันมีความคิดว่า “เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นรากฐาน ภูมิคุ้มกันเบื้องต้นของการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต”…เก็บภาพนี้ เป็นความทรงจำที่ดีของครอบครัวแสงเงิน…ต้นทุนของชีวิต มิจำเป็นต้องซื้อหาด้วยเงินตรา แต่ให้เพียงแค่ความรัก เมตตา ความอบอุ่นของครอบครัว เพราะนี่คือ ความสุขของครอบครัวเรา…ความเห็น (0)