อนุทิน 170205 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๖๑

ชีวิต คือ การฝึกให้เกิดการเรียนรู้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)