อนุทิน 170191 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๕๕

ฝึกมองเรื่องให้เป็นทั้งสองด้าน…หัดคิด วิเคราะห์ แยกแยะให้เป็น…ไม่ว่าเรื่องใด ๆ มีสองด้านเสมอ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ของเราว่ามีเท่าใด จึงตัดสินใจว่าคิด และเลือกอยู่ในด้านไหน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)