อนุทิน 170189 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๕๓

ความคิดเห็นปัจจุบันของแต่ละคน…มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เนื่องมาจากความรู้ พื้นฐานของความรู้ที่แต่ละคนมี บวกด้วยการมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดการความรู้ และมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนกัน จึงทำให้เห็นถึงปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในสังคม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)