อนุทิน 170187 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๕๑

ชอบเขียน…วิชาชีวิต เพราะทำให้เรานำเรื่องราว + ประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ของเราเองที่พบเจอมาเขียน…การได้อ่าน เรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ ผู้อื่น ทำให้เราได้รับความรู้มากขึ้น เรื่องราวบางเรื่อง เราคิดว่าไม่เกิดกับเรา แต่อาจจะไปเกิดกับอีกคนหนึ่ง…ซึ่งทำให้เราได้รับความรู้มากขึ้น…เรื่องบางเรื่อง เราได้เรียนรู้ ศึกษาแล้วทำให้เกิดความระมัด ระวังตนเองให้มากยิ่งขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)