อนุทิน 170176 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๘

ชอบการเล่นที่ดินมากกว่าการซื้อหุ้น หรือการฝากเงิน เพราะที่ผ่านมาเห็น ๆ กับทรัพย์สินทางที่ดิน…ที่ดินเป็นของใหญ่ อาศัยความอดทน ทำใจ แต่ผลประโยชน์ที่ได้มานั้น คุ้มค่ากับการลงทุน เสี่ยงน้อยกว่า ซื้อหุ้น และเงินฝาก หรือการลงทุนอื่น ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)