อนุทิน 170162 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๐

ผู้บริหาร…ต้องมองถึงการบริหารงาน และการจัดการขององค์กร โดยมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล…มองงานในเชิงระบบ ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้วยการเตรียมการ หากเกิดสิ่งใดในอนาคตขึ้น ควรแก้ไขเช่นไร…การวางแผน มีส่วนสำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก คนไทย ควรถูกสอน เรื่องการรู้จักวางแผนในอนาคตให้มากขึ้น เพราะเพื่อเป็นการป้องกัน การเตรียมการ เป็นการมองการณ์ไกล…หากไม่รู้ ต้องศึกษาหาความรู้ ทั้งนี้จะบวกด้วยประสบการณ์ในการทำงานเข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)