อนุทิน 170142 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๓๒

ในการทำงาน…คนส่วนมาก ชอบนำเรื่องส่วนตน และเรื่องการทำงานมาปะปนกัน จนบางครั้งทำให้งานที่ปฏิบัติอยู่นั้น เกิดการเสียหาย…คือ ไม่ค่อยชอบแยกเรื่องเรื่องตัว และเรื่องงานออกจากกัน บางคราวสืบไป สืบมา เป็นเพราะไม่ค่อยชอบขี้หน้ากัน เกิดการอคติต่อกัน ได้ยินจากผู้อื่นพูดเกี่ยวกับเขามาบ้าง…ไม่สามารถแยกแยะออกว่า เรื่องนั้น จริงหรือไม่จริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)