อนุทิน 170128 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๒๔

อะไรที่เราคิดว่าไม่ดี…ก็มิควรทำ ฝึกให้เกิดกับตนเองอยู่เสมอ ๆ ขนาดเรายังคิดว่ามันไม่ดีเลย หากไปทำกับผู้อื่นแล้ว เขาจะคิดอย่างไร นี่คือ ใจเขาใจเรา

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)