อนุทิน 170126 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

อันเนื่องมาจากโควิท

เข้าใจเอาเองว่ารัฐบาลพยายามใช้วิธี ให้ประชาชนผู้รักชาติได้ใช้ชีวิตเพื่อทำมาหากิน โดยไม่งอมืองอเท้ารับความช่วยเหลือจากเงินภาษีของประชนแต่เพียงด้านเดียว แต่ใช่ว่าประสบการณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ เอกชน ที่เคยร่วมมือกันต่อสู้ครั้งก่อนหน้านี้ จะทำให้การแก้ปัญหาครั้งนี้ง่ายขึ้นหรือสะดวกขึ้นกว่าเดิม ก็หาไม่ การออกหนังสือรับรองการเข้าออกพื้นที่ ระหว่างจังหวัด ซึ่งเปรียบคล้ายกับหนังสือเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ ดูจะเป็นปัญหา อันอาจทำให้คนที่เดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัด เพื่อธุรกรรมทุกๆวันของพวกเขา ต้องไปเข้าแถวยาวยืด ยืนรอ อันอาจนำมาซึ่งการเสียเวลาในการทำงาน เดินทาง เพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคมากยิ่งขึ้น แทนที่จะให้การรับรองจากโรงงาน หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ก็น่าจะเพียงพอ ในเบื้องต้น โดยอลุ่มอล่วยในการใช้แบบหนังขอและอนุญาตครั้งแรกๆ แล้วค่อยๆปรับให้สมบูรณ์ตามต้องการในที่สุด รองรับการใช้เอกสารการบันทึกการเดินทางแทนแอพ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต ยังไม่พร้อม หรือไม่มีสมาร์ทโฟน เป็นต้น เรื่องแบบนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงควรช่วยดูแล อำนวยความสะดวกให้พวกเขาด้วย เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเป็นแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมาย แต่ถ้ากำลังดำเนินการอยู่แล้วอย่างเร่งด่วน ก็ขอได้รับความขอบคุณจากพวกเราผู้เห็นต่างที่อยากเห็นความรัก ความเห็นใจ ความสามัคคี ความมีสันติภาพ ในสังคมไทย ของเรา นะครับ กรุงเทพฯ เสาร์ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

เขียน 09 Jan 2021 @ 08:41 ()


ความเห็น (0)