อนุทิน 170069 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๑๐

เช้านี้…ระหว่างนั่งรถมาส่งพี่ฟ้าคราม ย่าสอนเธอไปหลายเรื่อง…

๑. การรู้จักหน้าที่ของตนเอง

๒. การมีความรับผิดชอบของตัวเอง

๓. การแบ่งเวลาให้เป็น

๔. การตั้งใจเรียนรู้ให้จริง และเป็น

ย่าไม่รู้ว่าเธอจะว่าย่าจู้จี้หรือเปล่า?…เท่าที่ย่าสังเกตอาการของเธอ ย่าคิดว่าเธอรับรู้ และเข้าใจย่า…สิ่งเหล่านี้ที่ย่าคอยบอก คอยสอน แนะนำ มันจะติดตัวเธอไปจนเธอตาย…ย่าเชื่อลูก!!! เพราะความหวังดี อยากให้เธอเป็นเด็กดี ดีต่อตัวเอง และต่อสังคมในอนาคตนะลูก

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)