อนุทิน 170067 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๐๘

ความรู้…บางสิ่งบางอย่างก็เรียนรู้มาแบบคลุมเครือ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)