อนุทิน 170022 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๙

การเรียนในยุคปัจจุบัน…มิควรเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญาเพียงอย่างเดียว (ความรู้)…ควรได้ทักษะชีวิตด้วย เพราะเท่าที่พบมาในปัจจุบันนี้ มีแต่ความรู้ แต่ไม่สามารถมีทักษะชีวิตได้เลย เรียกว่า “ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด“…น่าเป็นห่วงมาก ๆ อาจเป็นเพราะไม่ค่อยพบกับความยาก ลำบาก ไม่ค่อยอดทนต่อปัญหา อุปสรรคในชีวิตของตนเองก็ได้…ยิ่งพ่อ-แม่ เลี้ยงลูกแบบให้สบายเกิน ยิ่งน่าเป็นห่วง เพราะเมื่อเติบโต ไปอยู่ในสังคมการทำงานแล้ว ทำให้เห็นถึง ความเห็นแก่ตัว…การไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา…การกล่าวหาว่าร้ายผู้อื่น การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม…คิดเสมอว่าตนเองดีฝ่ายเดียว น่าเป็นห่วงกับอนาคตของประเทศชาติ…นี่คือ ปัญหาของสังคมในอนาคต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)