อนุทิน 170020 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๗

มีความเข้าใจกับคำว่า “ข้าราชการ” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”…ระยะนี้ คือ ช่วงเปลี่ยนผ่าน ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคลกรภาครัฐในแต่ละประเภท ว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน…คนในสมัยก่อน “ข้าราชการ” เกรงกลัวต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ในเวลาทำงานจึงทำให้เห็นว่า เป็นคนทำงานที่เรื่องมาก จุกจิก เหตุเพราะต้องคิดแล้ว คิดอีก เกรงว่าจะผิดระเบียบ กฎหมาย จึงต้องย้ำคิด ย้ำทำ เพราะผิดขึ้นมาแล้ว ตนเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มิได้ทำเพื่อตนเอง แต่ทำเพื่อทุกคน ทุกฝ่าย เพื่อมิให้งานนั้นผิดพลาด…แต่คนรุ่นใหม่ หรือคนที่ไม่ได้มีหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงมิเข้าใจ อ้างว่า “ชักช้า ไม่ทำตามที่ตนเองต้องการ”…นี่คือ ปัญหาในการทำงานที่ต่างฝ่าย ต่างไม่เข้าใจกัน…ในที่สุด ก็นำไปพูด กล่าวร้ายให้อีกฝ่ายนั้นเกิดความเสียหาย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)