อนุทิน 17 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ก่อนหน้านี้ผม หาตัวเพิ่ม <%= => อัตโนมัติใน Vim ไม่เจอ นั้น

หลังจากตัดสินใจว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" แล้ว และเขียนเอง (ก็ได้ฟะ) พบว่าเพื่อจะทำสิ่งที่ fancy มากของ TextMate นั้น เขียนแค่นี้ใน .vimrc เองครับ

map <A-=> i<%=  %><Esc>hh
map <A--> i<%  %><Esc>hh
map <A-\> i<%#  %><Esc>hh

หลังจากนั้นกด Alt+= หรือ Alt+- หรือ A+\ ก็ได้อย่างที่ต้องการครับ

มิน่าละหาไม่เจอ เพราะมันเรื่องเล็กๆ นี่เอง

Happy Ruby on Rails with Vim!!

เขียน 06 Apr 2008 @ 20:42 () แก้ไข 06 Apr 2008 @ 20:53, ()


ความเห็น (0)