อนุทิน 169923 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๓๔

ชีวิตพวกเรา…สดชื่น ร่าเริงกันเสมอ แม้คนจะทำให้เราเครียด คริ ๆ ๆ…เก็บภาพไว้ในความทรงจำความเห็น (0)