อนุทิน 169922 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๓๓

แม่-ลูก…ต่างทำงานกันตามหน้าที่…อาจารย์ภัคร ทำหน้าที่ขานนามบัณฑิต ปีนี้น้อยมาก ได้รับเพียง ๙๐ คน เทียบกับครั้งที่ ๑ คือ ๒๐๐ คน ปีนี้ทำสถิติได้ ๓๘ คน/นาที…ปีนี้ มรภ.พิบูลสงคราม มีนักศึกษาเข้ารับเพียง ๑,๓๑๙ คน เพราะเกรงกลัวโควิด…เช้านี้ ๐๙.๐๐ น. เตรียมขึ้นเชียงใหม่ความเห็น (0)