อนุทิน 169921 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๓๒

เป็นครั้งที่ ๒ ที่ได้เข้าไปร่วมพิธีการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย…ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เหลือเพียง ๙ คน สุดท้าย…๙ อรหันต์ ที่ทำงานอยู่ในช่วงของภาครัฐมีการเปลี่ยนผ่าน…ดีหรือไม่ พวกฉันไม่รู้ รู้แต่เพียงว่า “มีหน้าที่ที่ต้องทำ และทำตามหน้าที่”ความเห็น (0)