อนุทิน 169913 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๒๙

๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๓…มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ้อมรับปริญญาบัตร ซึ่งรับจริง ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓…แม่บุษ ทำงานฝ่ายสวัสดิการ ผู้อยู่เบื้องหลังของการจัดงาน ส่วนอาจารย์ภัคร (ลูกชาย) ทำหน้าที่ขานนามบัณฑิต…เราสองคนแม่ลูก ต่างทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน ส่วนเป้าหมาย คือ งานมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)