อนุทิน 169895 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๒๖

บารมีธรรม…ที่เราควรหมั่นฝึก ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)